Lipa krymska

LIPA KRYMSKA
Tilia euchlora

OPIS ROŚLINY:
 Lipa krymska - średnie drzewo , osiągające wysokość do 20 m.
Liście z wierzchu silnie błyszczące, ciemnozielone.
Korona początkowo stożkowata, później kopulasta.
Zakwita późno, w pierwszej połowie lipca .
Bardzo cenna dla pszczelarstwa ze względu na późne i obfite kwitnienie.
Jest w pełni odporna na mrozy i późne przymrozki.
Szczególny jest selekt R-I-16 o rekordowej wydajności miodowej pośród lip.
Wydajność miodowa przekracza 11kg z 20-letniego drzewa.

 

lipa krymska

W czasie kwitnienia widać na niej mnóstwo pszczół.